Schedule/2010-12-18

☆ヨギーニーの会 (中区西川口)
 朝ヨガ 10:00~12:30


☆月陽洞ヨガ (安佐南区高取北)
 夜ヨガ 18:30~21:00