Schedule/2011-06-18

☆ヨギーニーの会 (中区西川口)
 朝ヨガ 10:00~12:30

☆月陽洞ヨガ (安佐南区高取北)
 夜ヨガ 18:30~21:00